Fakta om fåglar

Fakta om fåglar för nedladdning

Fågelskådning och sälsafari: rödkindad sparv fotad i Roslagen.

Rödkindad sparv. Foto: Fredrik Bondestam

Målinriktat slit gav utdelning

Lagerqvist, Markus. Artikel i Roadrunner, 2011.

Fredrik Bondestam gjorde i oktober 2011 en unik observation: rödkindad sparv vid Understen i Singö skärgård. Denna påträffas normalt i bland annat Mongoliet, Kina och Japan och har bara setts en gång tidigare i Europa.

Läs in eller ladda ner (660 kB)


Fyndbeskrivning FiU

Rödkindad sparv, Understen, Singö skärgård, Uppland 2011-10-25

Bondestam, Fredrik. Publicerad i UOF:s tidskrift Fåglar i Uppland, 2012.

”Efter snart 200 skådardagar i Singö skärgård infriades mina förväntningar med råge den 25 oktober i år. Den rödkindade sparven på Understen var på sätt och vis både helt oväntad och samtidigt ett direkt resultat av ett målinriktat och ihärdigt skådande.”

Läs in eller ladda ner (272 kB)


Skräntärna i Singö skärgård – Inventeringsrapport 2010

Bondestam, Fredrik. 2010.

Inventering av skräntärnornas häckning, förekomst av matad unge samt flygg unge ur boet.

Läs in eller ladda ner (451 kB)


Örsten – i tillväxtstormens öga

Bondestam, Fredrik. Publicerad i ROF:s tidskrift Roskarlen, 2010.

Fredrik Bondestam diskuterar exploateringen av Örsten och dess konsekvenser för fågelfaunan i området.

Läs in eller ladda ner (100 kB)


Bergsångare, Måssten, 2010-05-13—2010-05-15

Bondestam, Fredrik. 2010.

Dagboksanteckningar från upptäckten av en ny art för Uppland: bergsångare på Måssten i Singö skärgård!

Läs in eller ladda ner (135 kB)