Fåglar i Singö skärgård

Närkontakt med havsörn, alkor och riktiga rariteter

Fågelskådning och sälsafari: ovanliga fåglar i Roslagen

Tordmule, tobisgrisslor och bergsångare. Foto: Fredrik Bondestam

I Singö ytterskärgård lever både vanliga och riktigt ovanliga fåglar. Här finns en unik fågelfauna: totalt har mer än 200 arter observerats de senaste åren.

Varje årstid har sin speciella charm – vinterns vakar och kampen om föda, vårens skira grönska och rastande flyttfåglar, ytterskärgårdens häckande fågelfauna om sommaren, och så höstens sträckrörelser och rariteter på öarna.

Totalt har 219 fågelarter observerats i Singö skärgård sedan maj 2006. Närmare 20 rödlistade fågelarter häckar regelbundet och sträckrörelserna under vår och höst är mäktiga upplevelser. Många spännande observationer har gjorts, bland dem